EDF FESTIVAL INFORMATION

Parking & Shuttle Buses

Shuttle buses will operate between the ferries and the campsites as well as from the campsites to and from the festival itself.  Details to follow...

Pàirceadh agus Busaichean

Bidh busaichean a’ ruith eadar na h-aiseagan agus na làraichean-campachaidh. Bidh iad, cuideachd, a’ ruith air ais ‘s air adhart eadar na làraichean-campachaidh agus làrach na fèise. Barrachd fiosrachadh ri thighinn.

There will be LIMITED PARKING onsite.

GET THE MAP

Click on the link to see exactly where the festival will be held

Mapa

Bruth air an ceangal gus faicinn far am bi làrach na fèise.

ACTIVITIES IN THE PARK

There will be something for everyone over the two days with various workshops, local crafts, local produce, speciality foods & various rides for the children.

 

More to follow.. 

Tachartasan anns a’ phàirc

Thairis air an dà latha, bidh rudeigin ann airson a h-uile duine, le bùithean-obrach; ealain ionadail;

toraidhean ionadail; biadhan sònraichte; agus geamaichean chloinne.

 

Barrachd fiosrachadh ri thighinn..

KEEP OUR PARK GREEN & CLEAN

Please use all litter bins provided. No glass will be allowed into the festival site. No drinks of any kind will be allowed to be brought on to the site. The security staff will search ALL entrants to the festival site and entry will be refused for those who do not comply.

Cùm ar pàirc glan & uaine

Feuch gun cleachdar na bionaichean-sgudail. Cha bhi glainneachan ceadaichte air làrach na fèise. Cha bhi e ceadaichte deoch de sheòrsa sam bith a thoirt a-steach gu làrach na fèise. Bidh

luchd-obrach tèarainteachd a’ sgrùdadh GACH neach a’ dol a-steach gu làrach na fèise agus chan fhaighear a-steach mura bithear ag aontachadh leis an seo.

HAVE A STRESS-FREE FEST WHEN YOU FIGURE OUT THE IN'S & OUT'S 
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
Seaview
Filling Station
MOWI JPG.jpg
FESTIVAL PARTNERS
logocolour.jpg

Helen MacLean

© 2019 Eilean Dorcha Festival.